Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Θεωρία λεξικογραφίας και εφαρμογές» και υποψήφια διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μαίρη Μαρίν συμμετείχε με εργασία της στο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο με τίτλο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014 και τελούσε υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.
Η εισήγηση τής κ. Μαρίν με τίτλο «Spelling Bee: Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ που συνδέει το μάθημα τής Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο με τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά» και δοκιμάστηκε στην τάξη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2014 στο πλαίσιο τού πολιτιστικού προγράμματος τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού «Η συμβολή τής ελληνικής γλώσσας στην Αγγλική».