Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα τον διαρκείας 3 εβδομάδων (17 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού European Schoolnet Αcademy με τίτλο "Competences for 21st Century Schools - Δεξιότητες για τα σχολεία τού 21ου αιώνα."


Τα μαθήματα απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για την διδασκαλία με τη μέθοδο project που βασίζεται στην ανάδειξη, την καλλιέργεια και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τού μαθητή. Οι ενότητες που μελετήθηκαν ήταν: Competences for 21st Century Schools, Teaching Key Competences through Project Based Learning, Assessing Key Competences.