Εκτύπωση

Οι καθηγήτριες Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν και Νίνα Τρακόσα παρακολούθησαν το τετράωρο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Life Skills" που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Συμβούλιο την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, από 15.00 έως 19.00. Υπεύθυνοι τού προγράμματος ήταν οι κ. Μαρία Νομικού και Cliff Perry, ενώ το εργαστήριο συντόνισε η κ. Καίτη Γιακουμάκη.


Το πρόγραμμα "Life Skills", που έχει την έγκριση τού Υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνει εργαστήρια έξι διδακτικών ωρών για μαθητές από 10 έως 16 ετών, τα οποία υλοποιούνται ή από εκπαιδευτή τού British Council ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ύστερα από επιμόρφωση. Τα εργαστήρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η λήψη αποφάσεων, η ικανότητα να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς ώστε να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται σε συμμετάσχουν σε τετράωρο ενημερωτικό εργαστήριο, το οποίο έχει στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την παιδαγωγική προσέγγιση τού προγράμματος "Life Skills" και να τους βοηθήσει είτε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μόνοι τους είτε να σχεδιάσουν περαιτέρω δράσεις.
Το εργαστήριο παρέχει στους εκπαιδευτικούς:
• πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία τού προγράμματος
• υλικό για να προσεγγίσουν τα θέματα των δεξιοτήτων ζωής και να υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους
• μια κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης για περαιτέρω πρωτοβουλίες και συνεργασία.