Εκτύπωση
Στις 14 Δεκεμβρίου 2014 οι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Κυριακίδου, Άννα Οικονόμου και Παναγιώτα Οικονόμου ολοκλήρωσαν με επιτυχία το διαδικτυακό μάθημα «Παιχνίδια στα Σχολεία» (“Games in Schools”) τού «Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου» (“European Schoolnet Academy”). Σε αυτό συμμετέχουν 30 εθνικά Υπουργεία Παιδείας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί τον επίσημο φορέα της για την προώθηση τής καινοτομίας στην εκπαίδευση.
Το διαδικτυακό μάθημα “Games in Schools” είχε ως θέμα την μάθηση/διδασκαλία βασισμένη στη χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών (games-based learning).
Η εκπαίδευση, που ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε μέσω τής διαδικτυακής πλατφόρμας «Ακαδημία Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου» (“European Schoolnet Academy”) και προσέλκυσε εκπαιδευτικoύς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 60 χώρες.