Τον Απρίλιο τού 2019, στο πλαίσιο τής Εβδομάδας τού Βιβλίου (1-5 Απριλίου), οι μαθητές όλων των τάξεων στα Αγγλικά Τμήματα των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης επεξεργάστηκαν στην τάξη τους εξωσχολικά βιβλία και ιστορίες στα Αγγλικά, και παρουσίασαν ευφάνταστες εργασίες. Οι μαθητές τής Α΄ τάξης διάβασαν σύντομες ιστορίες σε ηλεκτρονική μορφή, όπως "Dear Zoo" και "A Shark in the Park".
Οι μαθητές τής Β΄ τάξης ζωγράφισαν την αγαπημένη τους σκηνή από το βιβλίο "Benny and the Biscuits" και δραματοποίησαν την ιστορία.

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης φιλοτέχνησαν με πολλή φαντασία αφίσες με την αγαπημένη τους σκηνή ή τον αγαπημένο τους χαρακτήρα από τα παραμύθια "Jack and the Beanstalk ""Winnie the Witch"‘και "The Town Mouse And The Country Mouse". 

Οι μαθητές τής Δ΄τάξης επιμελήθηκαν εργασίες πάνω στο βιβλίο "Around the World in Eighty Days"  και στην ιστορία "The Gruffalο".

Αντίστοιχα οι μαθητές τής Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν με το έργο τού ΜarkTwain "The Adventures of Tom Sawyer" και με την ιστορία "Τhe Wrinklecrinkle Man".

Τέλος, οι μαθητές τής Στ΄τάξης επεξεργάστηκαν το έργο τού Αrthur Conan Doyle Sherlock Holmes "The Blue Diamond’,  όπως, επίσης, και με την ιστορία "Τhe Red Headed League". Επιπλέον, διάβασαν την ιστορία φαντασίας "The Zoo" και παρουσίασαν τις εργασίες τους στην τάξη.

Τέλος, όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν ταινίες στα Αγγλικά έχοντας έτσι την ευκαιρία να αποκομίσουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία ανάλογη τής ηλικίας και των δυνατοτήτων τους.