Ολοι οι μαθητές, οι οποίοι επιλέγουν τη Γαλλική ως β΄ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο, δοκιμάζονται στο κατατακτήριο τεστ τής Α Γυμνασίου.

Οι μαθητές στην Α τάξη κατατάσσονται σε γλωσσικά επίπεδα αναλόγως τού βαθμού επίδοσης στο κατατακτήριο τεστ.
Μαθητές οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα DELF κατατάσσονται στο τμήμα προετοιμασίας τού αμέσως επομένου διπλώματος. Σε περίπτωση χαμηλής βαθμολογίας τους στο κατατακτήριο τεστ, ενημερώνουμε τους γονείς-κηδεμόνες σχετικά με τις δυνατότητες κατάταξης των μαθητών σε επίπεδα, πάντοτε με γνώμονα το καλύτερο για το παιδί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το DELF Prim Α1 δεν είναι ισότιμο του DELF Junior Α1 .
Εχει καθαρά προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και δεν συγκαταλέγεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα Γαλλικής γλώσσας.

• Μαθητές οι οποίοι εγγράφονται στα Σχολεία μας σε Β ή Γ τάξεις Γυμνασίου, δοκιμάζονται σε κατατακτήριο τεστ ή και κατατάσσονται σε επίπεδο ανάλογα με το δίπλωμα το οποίο έχουν ήδη αποκτήσει.

• Στις Β και Γ τάξεις Γυμνασίου πραγματοποιείται ανακατάταξη των μαθητών σε επίπεδα, ανάλογα με α. την κατοχή αναγνωρισμένου διπλώματος και β. τον βαθμό επίδοσής τους.

• Μαθητής που επιθυμεί να φοιτήσει σε ανώτερο επίπεδο από αυτό τής κατάταξής του, έχει την δυνατότητα να δοκιμαστεί σε κατατακτήριο τεστ ανάλογο με το επίπεδο τού τμήματος στο οποίο επιθυμεί να καταταχθεί.

• Προκειμένου να φοιτήσει μαθητής σε κατώτερο γλωσσικό επίπεδο από αυτό που τον κατέταξε το Σχολείο, θα πρέπει να συντρέχει σοβαρός λόγος και να γίνει σχετική αίτηση του γονέα-κηδεμόνα, στην οποία ο λόγος να αναφέρεται σαφώς.

• Οι γονείς-κηδεμόνες ενημερώνονται στην αρχή του διδακτικού έτους από το Σχολείο για τον στόχο φοίτησης / προετοιμασίας διπλώματος τού τμήματος τού παιδιού τους.