Δείτε τους μεθόδους διδασκαλίας Γαλλικών σχ. έτους 2020-21, εδώ