Στο πλαίσιο τού 4ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Αγώνες», οι μαθητές Νένα Καρουμπάλου, Γεράσιμος Στεφανάτος, Ιουλίτα Αθανασοπούλου και Νίκη Παλούμπη διδάχθηκαν τη Γαλλική Επανάσταση. Με τη βοήθεια των καθηγητριών τους μελέτησαν τα αίτια τής Επανάστασης, τα κυριότερα στάδιά της και την παγκόσμια επιρροή της. Έτσι, φιλοτέχνησαν poster και παρέστησαν στο Συνέδριο.