Στο πλαίσιο τής εκδήλωσης «Γιορτή γαλλικής γλώσσας των γαλλόφωνων τμημάτων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων» με θέμα «La potion magique de la classe de français !» («Η μαγική συνταγή τής τάξης των Γαλλικών!»), οι μαθητές τής Ε΄1 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα “Une visite guidée à la Tour Eiffel”.
Κατά τη διάρκεια τής τρέχουσας σχολικής χρονιάς, μέσα από τη διδασκαλία τού σχολικού εγχειριδίου
“Vitamine 1”, και από ειδικές ενότητες τού βιβλίου με στοιχεία και πληροφορίες για τη Γαλλία και τον πολιτισμό της, οι μαθητές πραγματοποίησαν διάφορες εργασίες. Αυτή η δράση αποτελεί μέρος ενός projet, στο πλαίσιο των διευρυμένων δράσεων που πραγματοποιούνται στο Σχολείο κάθε χρόνο.
Η εκδήλωση αυτή, προϊόν συνεργασίας τής Σχολικής Συμβούλου Γαλλικής κ. Νάτση με τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015, και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» τού Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου Ιωαννιτών.