Εκτύπωση

Η καθηγήτρια τής Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου.
Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 15 ώρες.

Οι τίτλοι των θεματικών ενοτήτων των μαθημάτων ήταν οι εξής:

Ενότητα 1: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεωρητική πλαισίωση και βασικές παραδοχές
Ενότητα 2: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση
Ενότητητα 3: Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Προδιαγραφές, ανάπτυξη και αξιοποίηση     υλικού
Ενότητα 4: Πνευματικά δικαιώματα και προστασία δεδομένων
Ενότητα 5: Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση
Ενότητα 6: Ψηφιακά περιβάλλοντα (πλατφόρμες) τής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης
Ενότητα 7: Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και οικογενειακό περιβάλλον - Εμψύχωση μαθητών