Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, και τέως Συντονίστρια Γαλλικών, κ. Χρύσα Παπουτσάκη συμμετείχε στον Κύκλο Διαδικτυακών Σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντικείμενο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή τού κορωνοϊού», που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2020, από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης, το οποίο έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενημέρωση για ευρωπαϊκά θέματα σε τοπικό επίπεδο, και συνεργάζεται με την Αντιπροσωπία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές και ερευνητές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα, και τους κατεύθυναν προς τις κατάλληλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσα από ιστοσελίδες, εκδόσεις, άρθρα και σχετικές εκδηλώσεις.

Μετά την περάτωση τού κύκλου σεμιναρίων συζητήθηκε με τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς το θέμα  "Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ε.Ε., School Education Gateway (Πύλη σχολικής εκπαίδευσης), Ψηφιακή Εκπαίδευση κατά και μετά την εποχή τού κορωνοϊού, στόχοι, δυνατότητες, προοπτικές".

Ο κύκλος σεμιναρίων περιελάμβανε  τις ακόλουθες εισηγήσεις:

13 Οκτωβρίου 2020:
"Κρίσεις και Μέλλον τής Ευρωπαϊκής Ένωσης", 
με εισηγητή τον κ. Λουκά Τσούκαλη, Ομότιμο καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο τού ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος διδάσκει στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων τού Παρισιού (Sciences Po) και στο Κολλέγιο τής Ευρώπης.

20 Οκτωβρίου 2010:
"ΟΝΕ: Η Ευρωζώνη στη δίνη δύο κρίσεων", με εισηγητή τον κ. Γιώργο Παγουλάτο, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Διευθυντή τού ΕΛΙΑΜΕΠ.

27 Οκτωβρίου 2020:
"Το φαινόμενο τής Μετανάστευσης στην Ελλάδα: Ο δρόμος προς την ένταξη", με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, βοηθό ερευνητή στο  Πρόγραμμα Μετανάστευσης στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

3 Νοεμβρίου 2020:
"Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας: Προς αναζήτηση Στρατηγικής Αυτονομίας",
με εισηγητή τον κ. Σπύρο Μπλαβούκο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξειδίκευση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.

10 Νοεμβρίου2020:
"Η Προστασία τού Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία", με εισηγήτρια την κ.  Εμμανουέλα Δούση, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια τού Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, και κάτοχο έδρας UNESCO στην κλιματική διπλωματία.

16 Νοεμβρίου 2020:

1ο μέρος: "Ψευδείς ειδήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση", με εισηγητή τον δρα Γιώργο Τζογόπουλο, διδάσκοντα Διεθνών σχέσεων στο  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  ερευνητή σε θέματα ΜΜΕ, διεθνών σχέσεων και κινεζικών Υποθέσεων στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Διευθυντή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας στο Centre International de Formation Européenne (CIFE) .

2ο μέρος: "Εισαγωγή στην πρωτοβουλία «Γωνιά Μάθησης» τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Ακολούθησε συζήτηση σε θέματα Παιδείας και Εκπαιδευτικής πολιτικής τής Ε.Ε.