Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Cooperative learning andassessment”, που διοργάνωσε η Rosa Gaspar από τις 15 μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή ιδεών, στρατηγικών, διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να εμψυχώσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την μαθησιακή ιδιαιτερότητα τού καθενός, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.
Συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο DaFWEBKON 2017
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 6ο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο DaFWΕΒΚΟΝ 2017, που πραγματοποιήθηκε από την 1η έως και τις 6 Μαρτίου 2017.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Χριστίνα Φόρστερ παρακολούθησαν την 1η ημερίδα τού εξεταστικού φορέα γερμανικής γλώσσας ÖSD στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Auf dem Weg zur Prüfung – Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, και αφορούσε στην παρουσίαση των εξετάσεων γερμανικών πτυχίων των βαθμίδων A1-B2.
Οι καθηγήτριες συμμετείχαν ακόμη σε Workshops με θέμα «Δημιουργία των items των θεμάτων εξέτασης» και «Διδασκαλία Γερμανικών μέσα από την Τέχνη – Artful Thinking».
Οι καθηγήτριες Γερμανικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού, Εκάλης και Πατρών κ. Θ. Αρταβάνη, Χ. Ζαχμάνογλου, Ε. Ρηγοπούλου, Ε. Τερζή, Ο.Τσίρου και η Συντονίστρια τού Γερμανικού τμήματος κ. Α. Γκόγκα παρακολούθησαν παρουσίαση από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Klett τής νέας διδακτικής σειράς «Die Deutschprofis», η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Σχολείων μας.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Φ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν την 4η Ημερίδα τού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδος με θέμα «Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 17.30 μ.μ., στη Σχολή Μωραΐτη.


Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Χριστίνα Φόρστερ παρακολούθησαν επιμόρφωση με θέμα «Αξιολόγηση τής Γλωσσομάθειας – Συγγραφή θεμάτων και βαθμολόγηση».

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Web 2.0 εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων e-Twinning για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 5 έως 19 Δεκεμβρίου 2016 με τη χρήση τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://moodle.etwinning.gr/ τής Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) τής δράσης e-Twinning.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning “Let’s flip the classroom”, που διοργάνωσε η Arjana Blazic από τις 4 μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Γαρ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο "Bring your own device (BYOD), Baustein 3“.

Οι καθηγήτριες Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Τσίρου και Αρταβάνη παρακολούθησαν, στις 15 Οκτωβρίου 2016, επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe, στην Εράσμειο Σχολή, με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2.