Πρόγραμμα σπουδών

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη για δύο (2) ώρες την εβδομάδα και στην Στ΄ τάξη για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία των Γαλλικών στα Σχολεία τής Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:
 

•  την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας, με έμφαση στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, και
•  την εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής Γαλλίας και τού γαλλόφωνου κόσμου.

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στο γυμνάσιο ως 2η ξένη γλώσσα για τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους, προετοιμάζονται για την απόκτηση διπλωμάτων DELF (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες).

Από την Α΄ Λυκείου μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν τα Γαλλικά ως ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα στην Α΄ τάξη και δύο (2) ώρες στις Β΄ και Γ΄ τάξεις. Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν τα Γαλλικά ως μάθημα επιλογής.

Πρωταρχικός στόχος στο λύκειο είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεών τους ανάλογα με τον βαθμό γλωσσομάθειας τον οποίο έχουν κατακτήσει στο γυμνάσιο. Επιδιώκεται η συστηματική καλλιέργεια τού γραπτού και τού προφορικού λόγου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Σχολεία της Φ.Ε. ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ τάξη του Δημοτικού και για δύο ώρες την εβδομάδα. Συνολικά, ένας μαθητής που επιλέγει τα γαλλικά ως 2η ξένη γλώσσα στην α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση έχει περίπου 500 ώρες διδασκαλίας και μπορεί να κατακτήσει το επίπεδο C1-Dalf (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες).

Η διδασκαλία των γαλλικών στα Σχολεία της Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:

 • την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, με έμφαση στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα και
 • την εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Γαλλίας και του γαλλόφωνου κόσμου.

  Αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία και την διαπολιτισμική κατανόηση έχουν εξελιχθεί σε βασικούς άξονες κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής. Μέσω αυτών καλλιεργείται στους μαθητές μας αγωγή και στάση ενσυνείδητου και ενεργού ευρωπαίου πολίτη.


  ParisΗ διδασκαλία γίνεται στα γαλλικά, στηρίζεται στην σπειροειδή προσέγγιση της γλώσσας, έτσι ώστε οι γνώσεις συνεχώς να εμπεδώνονται και να εμπλουτίζονται και πραγματοποιείται μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων με προσανατολισμό στη δράση (approche actionnelle). Οι μαθητές μας αξιοποιούν και αναπτύσσουν τις κλίσεις τους συνεργαζόμενοι και δημιουργώντας, μέσω της συμμετοχής τους σε ομαδικά ή προσωπικά projets, σχολικά και ευρωπαϊκά διαθεματικά προγράμματα, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

  Το υποστηρικτικό υλικό της διδασκαλίας, πέραν των βιβλίων, αποτελείται από το παιδαγωγικό υλικό της τάξης (διαδραστικός πίνακας, διαδικτυακό υλικό, DVD, θεματικές κάρτες, πίνακες και διαφάνειες, επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.) και από το διαδραστικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στην πλατφόρμα του e-arsakeio για αυτόνομη χρήση από τον μαθητή.

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

  Στο τέλος της Γ΄ τάξης οι μαθητές/τριες μπορούν να αναγνωρίσουν και να διαβάσουν με σωστή προφορά και επιτονισμό γνωστές και άγνωστες λέξεις και απλές προτάσεις  και να αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη γαλλική γλώσσα προκειμένου να αποκτήσουν κίνητρα εκμάθησης.

  Στο τέλος της Δ΄ τάξης οι μαθητές/τριες έχουν τελειοποιήσει την ικανότητα σωστής προφοράς και επιτονισμού της γλώσσας και μπορούν να κατανοήσουν και να παράγουν μικρούς διαλόγους προφορικού λόγου σχετικών με τα θέματα επικοινωνίας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων.

  Στο τέλος της Ε΄ τάξης οι μαθητές/τριες μπορούν να κατανοούν και να παράγουν μικρά και απλά κείμενα προφορικού και γραπτού λόγου σχετικά με το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον και τις δραστηριότητες τους.

  Στο τέλος της ΣΤ΄ τάξης οι μαθητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν γραπτώς (καρτ-ποστάλ, σημειώματα, ηλεκτρονικά μηνύματα) και να περιγράφουν γεγονότα στο παρελθόν, παρόν και μέλλον.

  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
  Μετά από κατακτήριο διαγώνισμα οι μαθητές χωρίζονται σε τρία (3) επίπεδα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές των προχωρημένων τμημάτων βρίσκονται στο εξής επίπεδο: 

  Α’ Γυμνασίου                     Α1 → Α2

  Β’ Γυμνασίου                     Α2 → Β1

  Γ’ Γυμνασίου                      Β1

  Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου που επιλέγουν τα γαλλικά έχουν τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και προετοιμάζονται για πτυχία.

  Στη Β΄ Λυκείου τα γαλλικά είναι μάθημα επιλογής δύο (2) διδακτικών ωρών.

  Στην Γ’ Λυκείου οι μαθητές που έχουν επιλέξει τα γαλλικά έχουν (2) διδακτικές ώρες και όσοι ενδιαφέρονται, προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.