Εκτύπωση
Δείτε παρακάτω τα απαιτούμενα τετράδια Γαλλικών για τις τάξεις των Δημοτικών:

Γ’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 40 φύλλων CAHIER DE CLASSE
(EN CLASSE / VOCABULAIRE/ GRAMMAIRE / DEVOIRS)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων CAHIER D'EXERCICES
(COPIE/ DICTEE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Δ’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 40 φύλλων CAHIER DE CLASSE
(EN CLASSE / VOCABULAIRE /GRAMMAIRE / DEVOIRS)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων CAHIER D'EXERCICES
(COPIE/DICTEE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Ε’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων CAHIER DE CLASSE
(DEVOIRS / VOCABULAIRE/ GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων CAHIER D'EXERCICES
(DICTEE / COPIE- EXERCICES / PRODUCTION ECRITE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

ΣΤ ‘ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων CAHIER DE CLASSE
(DEVOIRS / VOCABULAIRE/GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων CAHIER D'EXERCICES
• (DICTEE / COPIE- EXERCICES / PRODUCTION ECRITE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες