Αρσάκεια Ιωαννίνων
Σας ενημερώνουμε ότι το ISBN του βιβλίου Familie Grammi 1 neu (Εκδόσεις Deutsch durch die Lupe) της Στ΄τάξης άλλαξε. Για διευκόλυνσή σας παρακαλούμε ζητήστε το βιβλίο μόνο με τον τίτλο του, όπως αυτός αναγράφεται στην επικαιροποιημένη κατάσταση με τα βιβλία Γερμανικών εδώ.