Αρσάκεια Ιωαννίνων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, στο Μέτσοβο, παρακολούθησαν οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019. Τα παιδά είδαν έργα τέχνης τού 19ου και τού 20ού αιώνα και, με την καθοδήγηση με τής υπεύθυνης τής Πινακοθήκης, παρατήρησαν λεπτομέρειες στους πίνακες, ώστε να αντλήσουν πληροφορίες για την εκάστοτε εποχή.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πίνακες που απεικόνιζαν θαλάσσια μέσα μεταφοράς.
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής που εκπονούν εφέτος οι μαθητές.