Αρσάκεια Ιωαννίνων
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά τής Σχολικής Βίας και τού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου) το Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων οργάνωσε, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, και ώρα 9:00-13:00, στους χώρους τών Αρσακείων Σχολείων βιωματικό σεμινάριο με θέμα "Πρόληψη τής σχολικής βίας και τού εκφοβισμού", το οποίο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου και εκπαιδευτικοί τής 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγήτρια τού εργαστηρίου ήταν η Σχολική Σύμβουλος τής 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παρασκευή Νταλαούτη.