Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ορνιθοπανίδα τού Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου» παρακολούθησαν οι μαθητές των Α΄1 και Α΄2 τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, αντίστοιχα, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος «Γνωρίζω τα ζώα και τους μύθους τού Αισώπου» που εκπονούν οι μαθητές τής Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2014-2015.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν σχετικά με την ορνιθοπανίδα τής περιοχής και να γνωρίσουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά. Επίσης, δημιούργησαν χελιδονοφωλιές και κατασκεύασαν μάσκες και χάρτινα χελιδόνια.