Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης και τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων παρακολούθησαν ενημέρωση από την υπεύθυνη ψυχολόγο κ. Κωτσοπούλου από το «Χαμόγελο τού Παιδιού», με θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
Οι υπεύθυνοι τού προγράμματος ενημέρωσαν για τους κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.