Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική ημερίδα μέσω τού πρωτοποριακού προγράμματος «ΤηλΕστία» που υλοποιείται από την «Εστία Γνώσης Χαλκίδας».
Η συγκεκριμένη ημερίδα περιελάμβανε τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη εισηγητές ήταν καθηγητές και συνεργάτες τού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέματα την Αστρονομία και την Εκπαιδευτική Ρομποτική.
Στόχος τής συγκεκριμένης καινοτόμου δράσης ήταν να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για επιστημονικά θέματα και να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους εκτός Ιωαννίνων.