Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Γ΄ τάξη τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων συμμετείχε στο πρόγραμμα κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η υλοποίηση τού κολυμβητικού προγράμματος έγινε κατά το τρίτο τρίμηνο, σε οκτώ δίωρες επισκέψεις στο ΕΑΝΚΙ (Λιμνοπούλα), και σε εβδομαδιαία βάση.
Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε πάρα πολύ θετική και αυτό συνέβαλε στην ολοκλήρωση τής όλης διαδικασίας με απόλυτη επιτυχία.