Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο τού Κέντρου Πληροφόρησης "Europe Direct Ηπείρου" κ. Γκόλα Δημήτριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια λεπτομερή παρουσίαση γνώρισαν την ιστορία της, τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά όργανα και τις λειτουργίες της.

Στο τέλος τής παρουσίασης προσφέρθηκε στους μαθητές πλούσιο ενημερωτικό υλικό.