Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με το ερώτημα "Πώς κινείται το σώμα μας;" ασχολήθηκαν οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια τής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης τον Μάιο 2020, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Μελέτης Περιβάλλοντος.

Για να διαπιστώσουν στην πράξη πώς λειτουργούν οι αρθρώσεις και οι μύες των χεριών μας, κατασκεύασαν με απλά υλικά τα δικά τους «ρομποτικά χέρια» και πειραματίστηκαν με τις κινήσεις των δαχτύλων.