Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Γεωγραφίας, οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, στις 19 Οκτωβρίου 2020, ασχολήθηκαν με τις αλλαγές στην επιφάνεια τής Γης, οι οποίες προέρχονται από ανθρωπογενείς παράγοντες.

Μελέτησαν λίμνες που έχουν αποξηρανθεί μερικώς σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο, με τη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού και προσομοίωσης τής εξέλιξης τής λίμνης Παμβώτιδας.

Την προσομοίωση δημιούργησαν οι καθηγητές τού Π.Τ.Δ.Ε. τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Α. Μικρόπουλος και κ. Α. Κατσίκης

{gallery}stories/IOAN/2020-21/DHMI/15502{/gallery}