Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων και οι δασκάλες τους κ. Ελένη Κοντογιάννη και Μαριάννα Τσεκούρα ανέλαβαν την πρωτοβουλία και δήλωσαν συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα «Πάμε Ανακύκλωση» - "Followgreen" που διοργανώνεται από τον Δήμο Ιωαννιτών για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Μαθαίνοτας λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ανακύκλωσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για την προστασία τού περιβάλλοντος και την ευθύνη κάθε πολίτη, ακόμη και των παιδιών, προς αυτή την κατεύθυνση.

Με τον ζήλο και τον ενθουσιασμό τους κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να κινητοποιήσουν όλη τη σχολική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, να συμβάλουν σε αυτή τους την προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης στις 8 Μαρτίου 2021 κατασκεύασαν μικρούς κάδους, τους οποίους μοίρασαν στις υπόλοιπες τάξεις τού Σχολείου και σε κοινόχρηστους χώρους.

Κάθε εβδομάδα είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών από τις υπόλοιπες τάξεις, τον διαχωρισμό τους ανά υλικό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ευκολότερα η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τους αρμόδιους φορείς τού Δήμου Ιωαννιτών.

Κίνητρο τής συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα αποτέλεσε το διαγωνιστικό του μέρος.

Στόχος όμως δεν είναι το βραβείο στο πέρας τού διαγωνισμού, αλλά αυτό που έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα, δηλαδή η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ιδίων και των άλλων με βιωματικό τρόπο.