Εκτύπωση

Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων στα μαθήματα των Εικαστικών και τής Ιστορίας γνώρισαν την τέχνη τής αγγειοπλαστικής .

Με τη μελέτη πλούσιου πληροφοριακού υλικού έμαθαν τη διαδικασία με την οποία κατασκευάζονταν τα πήλινα αγγεία σε τρία στάδια: πλάσιμο, διακόσμηση και ψήσιμο.

Αυτό που εντυπωσίασε και ενέπνευσε τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα δεν ήταν μόνο ο διαχωρισμός τους σε ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η μορφή τους που αφορούσε στη χρήση τους, καθώς και οι πλούσιες παραστάσεις τής διακόσμησής τους αποτελούν σημαντικές ιστορικές πηγές.

Έτσι, οι μαθητές γνώρισαν πολλές και διαφορετικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων κατά την Αρχαϊκή και την Κλασική Περίοδο.