Εκτύπωση
Την ημέρα τής εαρινής ισημερίας, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στις 12:44 ακριβώς, όταν ο ήλιος βρισκόταν στο ανώτερο σημείο τής τροχιάς του πάνω στον ορίζοντα (ηλιακό μεσημέρι), οι μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κατόρθωσαν να υπολογίσουν πειραματικά την περιφέρεια και την ακτίνα τής Γης από το προαύλιο τού Σχολείου με αξιοσημείωτα μικρό επιστημονικό σφάλμα! Στη δράση συμμετείχαν περίπου 20.000 μαθητές και 1.500 εκπαιδευτικοί σε περίπου 650 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων 3 σχολείων τής Κύπρου, τού Ελληνικού Σχολείου Βουκουρεστίου, τής Αμπετείου Σχολής τού Καΐρου και 6 σχολείων από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, τα οποία συμπράττουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα με ελληνικά σχολεία.
Για να πετύχουν τον στόχο τους οι μαθητές ακολούθησαν προσεκτικά τα βήματα τού Ερατοσθένη τού Κυρηναίου, ο οποίος τον 3ο αιώνα π.Χ. υπολόγισε με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια τής Γης, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα στην ιστορία τής ανθρωπότητας.
Οι μαθητές, με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (Google Earth, Sun Calc κ.ά.), αξιοποίησαν κατάλληλα λογισμικά, μέτρησαν, παρατήρησαν, υπολόγισαν, σχολίασαν, σκέφτηκαν επιστημονικά και κατέληξαν σε συμπεράσματα σημαντικά και διδακτικά.
Με ευρηματικότητα και επιδεξιότητα στερέωσαν ράβδους, μέτρησαν το μήκος τους και το μήκος των σκιών τους και επανέλαβαν προσεκτικά το ιστορικό αυτό πείραμα. Οι επίδοξοι «γεω-μέτρες», παρά την έλλειψη έντονης ηλιοφάνειας, αξιοποίησαν και την παραμικρή ακτίνα τού Ηλίου και οδηγήθηκαν στον υπολογισμό τής ακτίνας τής Γης με ακρίβεια αξιοσημείωτη, μικρότερη από 0,5%.
Τη δράση συντόνισαν καθηγήτριες Φυσικής κ. Φωτεινή Ντούρου και Αικατερίνη Τάτση.