Εκτύπωση

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 οι μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων έλαβαν μέρως σε σχετικές δραστηριότητες.

Οι μαθητές τής Α΄ τάξης συμμετείχαν σε δράση με τίτλο «Τα σημαντικότερα τοπωνύμια τής περιοχής μου». Τα παιδιά κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ομάδες, να διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με εμβληματικά τοπωνύμια τής περιοχής τής Ηπείρου και, τέλος, να εμπλουτίσουν την ιστοσελίδα τού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μοντέρνων Γλωσσών με τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει.

Επίσης, δημιούργησαν calligrammes (καλλιγραφήματα) σημειώνοντας πάνω σε τέσσερα μνημεία ευρωπαϊκών χωρών λέξεις και φράσεις από ευρωπαϊκές γλώσσες. Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξαν την αξία τής πολυγλωσσίας και τής ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των λαών.

Οι μαθητές τού Γαλλικού και τού Γερμανικού τμήματος τής Β΄ τάξης συμμετείχαν στη βιωματική δράση «Πολυγλωσσικό εργαστήριο με τον Harry Potter στο ηλιακό σύστημα». Την επιμέλεια είχε η επίκουρη καθηγήτρια τού Α.Π.Θ. και υπεύθυνη τής Ερευνητικής Ομάδας “Pluralités’’ κ. Βάλια Μουσούρη.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάχθηκε στο πλαίσιο τής επιστημονικής διημερίδας με θέμα «Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων», που πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων υπό την αιγίδα τής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα απόσπασμα από την ταινία Harry Potter «Το κύπελλο τής φωτιάς» σε 13 γλώσσες και μέσω φύλλων εργασίας να διαπιστώσουν ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών που σχετίζονται με την προφορά, τη γραφή και τη σύνταξη. Κατέταξαν επίσης τις γλώσσες που μελέτησαν στις μεγάλες οικογένειες γλωσσών (ινδοευρωπαϊκές, σημιτικές κ.ά.) και ανακάλυψαν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.