Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Βιολογίας οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων συμμετείχαν στη δίωρη δράση με θέμα «Η εξέλιξη τού ανθρώπου».

Σκοπός τής άσκησης ήταν να παρακολουθήσουν οι μαθητές την εξέλιξη τού ανθρώπου από το στάδιο τού αυστραλοπίθηκου μέχρι τον Homo Sapiens, μέσω τής μελέτης των κρανίων τους  σε προπλάσματα,  με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Από τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι τα τρία βασικά στάδια τής εξέλιξης τού ανθρώπινου είδους είναι η όρθια στάση, η μείωση τού προγναθισμού και η αύξηση τού εγκεφάλου, καθώς και ότι ο εύστροφος, κοινωνικός και ευπροσάρμοστος άνθρωπος, που αρθρώνει λόγο, είναι προϊόν εξέλιξης όπως και όλα τα υπόλοιπα είδη στον πλανήτη. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Σχολείου με τον ΕΚΦΕ Ιωαννίνων και τον υπεύθυνο τού ΕΚΦΕ κ. Κόρακα Δημήτριο.