Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο τής Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων συμμετείχαν σε δενδροφύτευση 500 δένδρων στην πόλη, που οργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών και, συγκεκριμένα, το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα-Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας τού Περιβάλλοντος.

Οι δενδροφυτεύσεις έλαβαν χώρα ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία τής πόλης και συμμετείχαν σ΄αυτές μαθητές, εκπαιδευτικοί, εθελοντές, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, καθώς και αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι.

Οι μαθητές τού Αρσακείου κλήθηκαν να τοποθετήσουν 30 δέντρα στην αυλή τού παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής, με τη βοήθεια των καθηγητών τους αλλά και τού προέδρου τής κοινότητας Βασιλικής κ. Γαλάνη Κωνσταντίνου.