Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών τής Γ΄τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων στις βιομηχανίες τροφίμων «ΠΙΝΔΟΣ» και «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε», στο πλαίσιο τής Ζώνης Επιχειρηματικότητας και τού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έμπειρα στελέχη των δύο εταιρειών ξενάγησαν τους μαθητές και συζήτησαν μαζί τους θέματα, όπως η παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζεται σε κάθε εταιρεία, το οργανόγραμμα και οι ειδικότητες που απασχολούνται, οι διαδικασίες κυκλικής οικονομίας, οι πολιτικές αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούνται, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.ά.

Την επίσκεψη οργάνωσε η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας κ. Ιωάννα Μερτζάνη.