Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων έλαβαν μέρος στο διαδικτυακό εργαστήριο κυκλικής οικονομίαςGirls GoCircular τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων.

Σκοπός τού εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων, αλλά και ο στοχασμός πάνω σε σύγχρονα προβλήματα και η επίλυση τους μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων ανοικτού τύπου με στόχο την ενίσχυση τής περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πολλές ενότητες που προσεγγίζουν την κυκλική οικονομία από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, στα παιδιά απονεμήθηκε πιστοποιητικό που βεβαιώνει τις αποκτηθείσες δεξιότητες.
Τους μαθητές καθοδήγησαν οι εκπαιδευτικοί κ. Ιωάννα Μερτζάνη, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, και Μαρία Γεωργούλα, καθηγήτρια Οικονομίας.