Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση (η δεύτερη διαδικτυακά) εκπαιδευτικών και μαθητών από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης με την υπεύθυνη τού εργαστηρίου “Το δικό μου ‘22” κ. Άννα Ενεπεκίδου, Διευθύντρια Υπηρεσιών τού Ιδρύματος τής Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο τού 9ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου.

Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκαν οι ενότητες τής έκθεσης και ο χώρος που θα παρουσιαστεί η κάθε μία, και συζητήθηκαν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν από τους μαθητές αναφορικά με τα εισαγωγικά κείμενα κάθε ενότητας και τις λεζάντες των εκθεμάτων.

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους με την κ. Ενεπεκίδου για τις 15 Μαρτίου 2023.