Εκτύπωση
Η εκπαιδευτικός κ. Πλακούτση Χρηστίνα, ΠΕΟ2 φιλόλογος τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων, παρακολούθησε τριήμερο (31/3-2/4/2017) επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος και τα όρια τού εκπαιδευτικού και τού σχολείου - Παραβατικές συμπεριφορές μαθητών/τριών -Έγκαιρη παρέμβαση - πρόληψη - αντιμετώπιση από την εκπαιδευτική κοινότητα».

Το σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου σε συνεργασία με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕ.Θ.Ε.Α, είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο των εξαρτήσεων κατά την εφηβική ηλικία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση τής ψυχολογίας των εξαρτημένων ατόμων και στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τους εφήβους και να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις. Τέλος, προτάθηκαν μέσα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόληψη των διαφόρων εξαρτήσεων.

Την τρίτη ημέρα το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε βιωματικές δράσεις.

Οι συμμετέχοντες, μέσω τής προσομοίωσης, ανέλαβαν σχετικούς ρόλους ώστε να αντιληφθούν στον μέγιστο βαθμό τις αλληλεπιδραστικές σχέσεις μεταξύ τού εξαρτημένου ατόμου και τού σχολικού του περιβάλλοντος.