Εκτύπωση
Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από την "Burlington Books", με θέμα “Making a difference in Proficiency classes: tips and strategies to get your students from B2 to C2 level” .
Το σεμινάριο παρακολούθησε η εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου Ιωαννίνων κ. Οικονόμου Ειρήνη (ΠΕ06).