ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχολικό έτος 2018-2019


Διευθυντής: Μαυρόγιαννης Παύλος

Θεολόγος:
Σγουρίδης Μιλτιάδης

Φιλόλογοι: 
Μαυρόγιαννης Παύλος , Πλακούτση Χρηστίνα, Τσατσούλης Χρήστος, Κάλλη Ιωάννα, Λιάρου Βασιλική

Μαθηματικών: Αμπαζής Χαράλαμπος, Ραπανάκης Παναγιώτης

Φυσικών Επιστημών: Τάτση Αικατερίνη, Ντούρου Φωτεινή, Αναστασίου Αναστασία

Φυσικής Αγωγής: Καλτσής Βασίλειος

Οικιακής Οικονομίας (Ερευνητικής Εργασίας): Μερτζάνη Ιωάννα

Αγγλικών: Παππά Αλεξία, Βαμβάκος Ανδρέας

Πληροφορικής: Λαδιάς Νικόλαος

Οικονομολόγος: Ζιώγα Αικατερίνη

Γραμματέας: Κοσμοπούλου Νίκη

Οικονομολόγος: Γεωργούλα Μαρία