Μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων συμμετείχαν για πρώτη φορά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, ο οποίος διενεργείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ – Junior Achievement Greece).

Στόχος τού διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις για τα σημερινά κοινωνικά ζητήματα και συγχρόνως να καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να αναδειχθούν ως οι κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες τού μέλλοντος.

Η ομάδα τού Αρσακείου, με την ονομασία “The foodgivers”προκρίθηκε στον τελικό διαγωνισμό Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στον οποίο συμμετείχαν οι 10 καλύτερες ομάδες σχολείων από όλη την Ελλάδα.

Η εικονική κοινωνική επιχείρηση, που συγκροτήθηκε από τους μαθητές τής Α΄ τάξης Γκόλια Ιωάννη, Μαρούλη Αρχοντία, Μαρτίνη Αλίκη και Φαρεκζή Ελένη-Ανδριάννα, είναι μια κοινωνική επιχείρηση η οποία φροντίζει για τη διανομή φαγητού σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες μέσω ενός αυτόματου πωλητή και ειδικών καρτών που «πιστώνουν» μονάδες προς εξαργύρωση.

Τα παιδιά καθοδήγησε ο εθελοντής τού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece) κ. Ευάγγελος Αλαμάνος, διοικητικός υπάλληλος τής ΝΝ, και η οικονομολόγος τού Σχολείου κ. Μαρία Γεωργούλα. Η καινοτόμος ιδέα των μαθητών απέκτησε επιχειρηματικό χαρακτήρα χάρη στην πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στην ομάδα μέσω e-mentoring ο κ. Αντώνης Παπαντωνόπουλος, Project Manager τής ΝΝ Hellas.