Αρσάκεια Ιωαννίνων

Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Συναντήσεις γονέων - εκπαιδευτικών
Σχολικό έτος 2018-2019


Σεπτέμβριος

  • Παρασκευή 08/09/2018: Συνάντηση γνωριμίας των νηπίων και των προνηπίων με τις νηπιαγωγούς τους καθώς και με τον χώρο των Νηπιαγωγείων και τις τάξεις όπου θα φοιτήσουν.
  • Τετάρτη 26/09/2018: Ενημερωτική Ομιλία τής Προϊσταμένης του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Πήττα Γεωργίας και των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου για τον τρόπο λειτουργίας και τους εκπαιδευτικούς στόχους της σχολικής χρονιάς 2018-19
Οκτώβριος

  • Τετάρτη 17/09/2018: Πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων-εκπαιδευτικών
Νοέμβριος

 

Δεκέμβριος:

  • Τετάρτη 05-12-2018: Δεύτερη Προγραμματισμένη Συνάντηση Γονέων- Εκπαιδευτικών


ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιος

  • Τετάρτη 06-03-2019: Τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση Γονέων – Εκπαιδευτικών


ΑπρίλιοςΜάιος:

  • Τετάρτη 15-05-2019: Τέταρτη προγραμματισμένη συνάντηση Γονέων – Εκπαιδευτικών
Ιούνιος

  • Παρασκευή 14/6: Τα παιδιά, νήπια και προνήπια, μαζί με τους γονείς τους θα παραλάβουν τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους καθώς και τις βεβαιώσεις φοίτησής τους.