Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στην Ακρόπολη τού Ιτς Καλέ Ιωαννίνων, πραγματοποιηθήκαν δράσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου από τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, παρέα με συνομίληκους που βρίσκονταν στον χώρο. Γονείς και μικροί μαθητές έλαβαν μέρος σε βιωματικές και κινητικές δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση τού ευρύτερου κοινού για την προστασία τού περιβάλλοντός μας.