Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων γνώρισαν τα χειμερινά φρούτα μέσα από ποικίλες βιωματικές, γλωσσικές και μαθηματικές δραστηριότητες.