Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Γεωργία Πήττα και η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων κ. Λητώ Αθανασίου παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο "Γιάννενα γυάλινα και μαλαματένια" - Μια STEAM προσέγγιση της τοπικής ιστορίας με τη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής" στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Πήττα Γεωργία παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο "Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Αντιμετωπίζοντας τις δυσάρεστες καταστάσεις".
Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Πήττα Γεωργία παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο "Ενημέρωση δράσεων e-Τwinning".
Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου παρακολούθησε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο "Παιδιά πρόσφυγες στην Εκπαίδευση: ανάγκες και χαρακτηριστικά".

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής- ΟΜΕΡ
Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου συμμετείχε με εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, με τίτλο "Από εδώ από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο".

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου παρακολούθησε εξάωρο σεμινάριο αφήγησης.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου και η νηπιαγωγός κ. Ελένη Δρούγκα παρακολούθησαν βιωματικό σεμινάριο με τίτλο "Το παραμύθι ως πηγή έμπνευσης, δημιουργίας και μάθησης".
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, με εισηγήτρια τη συγγραφέα-χορογράφο και νηπιαγωγό κ. Μαριλένα Καββαδά.Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου και η νηπιαγωγός κ. Ελένη Δρούγκα παρακολούθησαν εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Προτάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο. Καλλιεργώντας τη δημιουργική και την κριτική ικανότητα».

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου και η νηπιαγωγός κ. Ελένη Δρούγκα συμμετείχαν σε εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο " Η δύναμη τού παιχνιδιού".
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) τού Δήμου Ιωαννιτών, τη Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής, το ΚΕΠ Υγείας και την Επιστημονική Εταιρεία "Παίζοντας".Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, η προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων κ. Ισαβέλλα Λιάτσου και η νηπιαγωγός κ. Ελένη Δρούγκα παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Εργαστήριο 'Σκληρό καρύδι' για εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές νεανικών ομάδων".