Εκτύπωση
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Προϊσταμένη- Νηπιαγωγός
Πήττα Γεωργία (σε αναπλήρωση της κ. Λιάτσου Ισαβέλλας)

Καθηγητές Ειδικοτήτων

Αγγλικής Γλώσσας
Φρίγκου Ιλιάνα (σε αναπλήρωση της κ. Ντούρου Κατερίνας)

Μουσικής
Μαμακή Ελπίδα

Φυσικής Αγωγής
Τσιούρη Αγγελική

Εικαστικών
Κανακάκη Ευαγγελία

Γραμματεία
Χάιδου Ευαγγελία

Ιατρείο
Μενάγια Δέσποινα

Επιμελήτρια
Μπάγια Αλίκη

Συμβουλευτική Υπηρεσία
Τζούμα Ναταλία-Αντιγόνη

Βιβλιοθηκονόμος
Κούρου Βικτωρία