Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2022
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 52 1
week 1 2 3 4 5 6 7 8
week 2 9 10 11 12 13 14 15
week 3 16 17 18 19 20 21 22
week 4 23 24 25 26 27 28 29
week 5 30 31
1
Τεύχος 65
epikoinonia66 small

Τεύχος 66 
1Αλμανάκ 17 1Τεύχος 64
1
Τεύχος 63
1
Τεύχος 62
EPIKOINONIA 61-1
Τεύχος 61
EPIKOINONIA 60-1
Τεύχος 60
EPIKOINONIA 59-1
Τεύχος 59

epikoinonia 58-1
Tεύχος 58
epikoinonia 57-1
Τεύχος 57
epikoinonia 56-1
Τεύχος 56
Το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ άρχισε να εκδίδεται τον Φεβρουάριο τού 1997 για να καλύψει την ανάγκη σύνδεσης και επαφής μεταξύ των σχολικών μονάδων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αλλά και μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων, και τής συνολικής προβολής τού εκπαιδευτικού έργου τους.

Παράλληλα, μέσα από τον στοχευμένο προσανατολισμό κάθε τεύχους του, το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προβάλλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε σχολικής διεύθυνσης και τις
ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές της.

Μετά από 17 χρόνια συστηματικής και αδιάλειπτης κυκλοφορίας του με σκοπό την τακτική ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών φορέων για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων και τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ αναστέλλει την περιοδικότητα τής έκδοσής του, συνυπολογίζοντας την παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Σε αυτή τη συγκυρία θα εκδίδεται ευκαιριακά, για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες. Οι γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο των δραστηριοτήτων από την ιστοσελίδα τής Φ.Ε.  

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ συχνά παρουσιάζει αφιερώματα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα ή αντίστοιχες διοργανώσεις τής Εποπτείας των Σχολείων.
Τέτοια είναι τα Αφιερώματα στους Αγώνες Λόγου και Τέχνης, στις Διαρσακειακές Συναντήσεις Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, στα Παναρσακειακά Μαθητικά Συνέδρια, στο Ψηφιακό Πρόγραμμα Αρσακείου «e-arsakeio», στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάθε έτους, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιοτής Στοάς τού Βιβλίου, στα Πολιτιστικά Διήμερα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων, στην Πολυγλωσσία κ. ά.

Η οργάνωση τής ύλης τού περιοδικού είναι θεματική και έχει σκοπό να αναδείξει τις δραστηριότητες των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων στο σύνολό τους.


Διάρθρωση τής ύλης τού περιοδικού


Το μεγάλο γεγονός

Παρουσιάζεται το κεντρικό θέμα τού τεύχους

Οι μικροί συνομιλούν με τους μεγάλους

Συναντήσεις μαθητών με προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών

Φιλαναγνωσία Από την τάξη στη σχολική βιβλιοθήκη

Οι μαθητές διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, τα παρουσιάζουν και συζητούν με τους συγγραφείς τους

Διαθεματικότητα

Μαθητές και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων συνεργάζονται

Περιβαλλοντική Αγωγή

Παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εκπονούν οι μαθητές

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε.Ένα μουσείο μες στο Σχολείο

Παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα τού Μουσείου, τα οποία απευθύνονται σε όλα τα σχολεία, και οι δραστηριότητές του εντός και εκτός Αρσακείου

Ζωή με Υγεία

Παρουσιάζονται τα προγράμματα αγωγής υγείας που εκπονούν οι μαθητές

Παιδεία Τέχνης 

Παρουσιάζονται τα προγράμματα θεατρικής αγωγής και τα πολιτιστικά προγράμματα που εκπονούν οι μαθητές

Δραστηριότητες

Παρουσιάζονται δραστηριότητες μέσα από τη σχολική ζωή

Εκδηλώσεις 

Παρουσιάζονται οι επετειακές γιορτές και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Πολυγλωσσία

Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες στο μάθημα των ξένων γλωσσών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Διεθνείς συνεργασίες

Συμμετοχή σε προγράμματα Comenius, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, στα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς

Κοινωνική δράση

Παρουσιάζεται το κοινωνικό έργο των σχολείων, οι επισκέψεις των μαθητών σε ιδρύματα, γηροκομεία, φυλακές κ.λπ.

Μαθητικά Συνέδρια 

Συμμετοχή ομάδων μαθητών με εργασίες τους σε μαθητικά συνέδρια

Επιτυχίες και διακρίσεις

Διαρσακειακές – πανελλήνιες – ευρωπαϊκές – διεθνείς διακρίσεις μαθητών των Αρσακείων –Τοσιστείων Σχολείων

Όμιλοι

Παρουσιάζονται οι απογευματινές δραστηριότητες και το θερινό πρόγραμμα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Προγράμματα και δραστηριότητες τής Υπηρεσίας Σχολικού Επαγγελματικού Προγραμματισμού

Συμβουλευτική Ψυχολογική Υπηρεσία

Προγράμματα και δραστηριότητες τής Ψυχολογικής Υπηρεσίας των Σχολείων

Συντονισμός μαθημάτων – Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες τού Συντονισμού και οι εκπαιδευτικές ημερίδες που οργανώνονται ανά βαθμίδα και ανά κλάδο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων