Εκτύπωση
Το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, επ’ ευκαιρία τού εορτασμού των 180 χρόνων λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών Αρσακείων Σχολείων, ανακοινώνει πως διεξήχθησαν την πρώτη εβδομάδα τού Δεκεμβρίου σε υποδειγματικές συνθήκες οι διαγωνισμοί για την απόδοση των κάτωθι υποτροφιών και των χρηματικών βραβείων, τα οποία προσφέρει το Ίδρυμα Ωνάση, στηρίζοντας το παιδευτικό έργο και τις ελληνικές σπουδές:

Δεκαπέντε (15) εσωτερικές υποτροφίες (έκπτωση 50% μόνο για 1 χρόνο) σε άριστους μαθητές τού Ελληνοαλβανικού Αρσακείου Τιράνων των τάξεων Ε΄ έως ΙΑ΄, κατόπιν διαγωνιστικής δοκιμασίας στα εξής μαθήματα:
1. Αλβανική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Ελληνική γλώσσα
Για την απόδοση τής υποτροφίας, βαραίνει η επίδοση τού μαθητή σε ποσοστό 40% στο μάθημα τής Αλβανικής γλώσσας, 40% στο μάθημα των Μαθηματικών και 20% στο μάθημα τής Ελληνικής γλώσσας.

Δώδεκα (12) χρηματικά βραβεία (300€ έκαστο) για μαθητές των τάξεων Ζ΄ έως ΙΒ΄ (δύο μαθητές ανά τάξη) τού Ελληνοαλβανικού Αρσακείου Τιράνων που διακρίθηκαν στη γνώση τής Ελληνικής γλώσσας, κατόπιν εξεταστικής δοκιμασίας στις 7 Δεκεμβρίου 2016.
Η διαγωνιστική εξέταση διεξήχθη από τους Συντονιστές των αντιστοίχων μαθημάτων υπό την προεδρία τού Διευθυντή τού Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων.

onassis logoBURSA TË FONDACIONIT ONASIS
PËR KOLEGJIN GREKO-SHQIPTAR ARSAKEIO E TIRANËS

Kolegji greko-shqiptar Arsakeio e Tiranës, themeluar prej Fondacionit Filekpedheftiki, me rastin e festimit të 180-vjetorit të funksionimit të Shkollave Arsakeia (jofitimprurëse), njofton se javën e parë të Dhjetorit u zhvilluan provimet për dhënien e bursave të mëposhtëme si dhe të çmimeve monetare, të cilat i ofron Fondacioni Onasis në mbështetje të veprës arsimore dhe studimeve greke:

• Pesëmbëdhjetë (15) bursa (ulje 50% për vetëm 1 vit) për nxënësit e shkëlqyer
të Kolegjit greko-shqiptar Arsakeio e Tiranës të klasave të pesta (V) deri të njëmbëdhjeta (XI) pas testimit në lëndët e mëposhtme .

1.Gjuhë shqipe në datën 05.12.2016.
2.Matematikë në datën 05.12.2016.
3.Gjuhë Greke në datën 06.12.2016.

Për dhënien e bursës, rezultatet e arritura nga nxënësi do të vlerësohen në raportin 40% në lëndën e gjuhës shqipe, 40% në lëndën e matematikës dhe 20% në lëndën e gjuhës greke.

• Dymbëdhjetë (12) çmime në formë monetare(300 euro secili) nxënës i klasave të shtata (VII) deri të dymbëdhjeta (XII) (dy nxënës për klasë) të Kolegjit greko-shqiptar Arsakeio e Tiranës, të cilët u dalluan në njohjen e Gjuhës greke, pas testimit që u zhvillua në datën 07.12.2016.

Testi u zhvillua nga Koordinatorët e lëndëve përkatëse nën mbikëqyrjen e Drejtorit të Kolegjit greko-shqiptar Arsakeio e Tiranës.
Ευχαριστήρια επιστολή τού προσωπικού των Αρσακείων Τιράνων
Ευχαριστήρια επιστολή