Εκτύπωση
Μετά την επιτυχία τής πρώτης διοργάνωσης τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών στην περιφέρεια Πελοποννήσου από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Arsakeia – Tositseia Schools Model United Nations από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2017.
Το συνέδριο, με θέμα "Global Integration or Separatistic Discrimination" διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, και σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές λυκείου και φοιτητές (ηλικίας 14-23 ετών).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα τού συνεδρίου http://atsmun.arsakeio.gr/ 

Το ATSMUN

Tο MUN (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών), που διοργανώνεται στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών (ATSMUN), και διαρκεί τρεις ημέρες, αποτελεί, όπως όλα τα MUN που πραγματοποιούνται, μια προσομοίωση των συνεδριάσεων και εργασιών τού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

Απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές (ηλικίας 14-23 ετών), με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει τις νεότερες γενιές σε διεθνή ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Στο MUN δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον κόσμο τής διπλωματίας  καθώς μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται.

Επίσης, επειδή η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική, τους προσφέρεται παράλληλα η ευκαιρία να τελειοποιήσουν τη γλωσσική τους ικανότητα στα Αγγλικά και σε επίπεδο ρητορικού προφορικού λόγου, καθώς  καλούνται να μιλήσουν δημόσια μπροστά σε ακροατήριο.