Εκτύπωση
Ευχαρίστως πληροφορούμε τα μέλη τής Αρσακειακής Κοινότητας ότι, με κατάλληλους χειρισμούς τής Διοίκησης και με δεδομένη την αξιοπρεπή στάση τής πατρικής οικογένειας τής (απολυθείσης) υπαλλήλου τού Αρσακείου Πατρών, ολόκληρο το υπεξαιρεθέν ποσόν των 88.567,75 ευρώ κατατέθηκε στον λογαριασμό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας την 19η Δεκεμβρίου.