Εκτύπωση
Για το σημαντικότατο έργο τής συντήρησης και τής αποκατάστασης τού Παναγίου Τάφου, στον Ναό τής Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μίλησε στους μαθητές των Αρσακείων Λυκείων Ψυχικού η καθηγήτρια τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Α. Μοροπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη τού έργου, στις 18 Οκτωβρίου 2018.
Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, προσφωνώντας την κ. Μοροπούλου, αναφέρθηκε στην επιστημονική της διαδρομή και στη συνεισφορά της στους αγώνες τού Πολυτεχνείου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας.
Στη συνέχεια μίλησε για τη μοναδικότητα τού έργου και επεσήμανε ότι προσεγγίζουμε τον Πανάγιο Τάφο ως μνημείο τού πανανθρώπινου πολιτισμού και όχι μόνο ως θρησκευτικό σύμβολο, καθώς σε αυτόν συναντώνται διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες που έχουν επηρεάσει επί αιώνες και συνεχίζουν αδιάλειπτα να επηρεάζουν με τις αξίες τους ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο. Απευθυνόμενος προς το μαθητικό ακροατήριο επεσήμανε ότι οι μαθητές των θετικών επιστημών μπορούν, μέσα από το σύνθετο αυτό έργο, να συνειδητοποιήσουν το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχουν φθάσει οι επιστήμες αυτές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Στην ομιλία της η κ. Μοροπούλου τόνισε ότι «ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί κέντρο οικουμενικού θρησκευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κέντρο θρησκευτικής λατρείας, κέντρο έρευνας και καινοτομίας» και ότι «ο Τάφος τού Χριστού είναι ένα ζωντανό μνημείο που ‘μιλάει’ σε όλη την ανθρωπότητα. Η καινοτομία ενισχύει μόνο τη φωνή του». Παρουσίασε τον ιδιαίτερα τιμητικό τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε το έργο τής αποκατάστασης στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη διεπιστημονική ομάδα του (αποτελούμενη από τους καθηγητές Εμμ. Κορρέ, Α. Γεωργόπουλο, K. Σπυράκο, Χ. Μουζάκη και 50μελή ομάδα επιστημόνων, συνεργατών τού Ε.Μ.Π.), η οποία είχε την επιστημονική εποπτεία, την παρακολούθηση και την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, καθ’ όλη τη διάρκειά του, έτυχε τής εμπιστοσύνης και στηρίχθηκε από τους Προκαθημένους τού Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τού Τάγματος των Φραγκισκανών και τού Πατριαρχείου των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα.
Η κ. Μοροπούλου τόνισε ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε ρεκόρ χρόνου από τη στιγμή τής ανάθεσης και τής δομικής αποτίμησης τού μνημείου για τον σχεδιασμό τής αποκατάστασης μέχρι την παράδοση τού έργου στις τρεις Χριστιανικές Κοινότητες, Φύλακες τού Παναγίου Τάφου, τον Μάρτιο τού 2017. Παρουσιάζοντας όλη την πορεία τής αποκατάστασης, αρχικά αναφέρθηκε στην ιστορία τής οικοδόμησης τού Ιερού Κουβουκλίου τού Παναγίου Τάφου και στις φάσεις των προγενέστερων προσπαθειών αποκατάστασης. Στη συνέχεια, μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό, παρουσίασε τα βασικά στάδια των εργασιών τής παρούσας αποκατάστασης και εστίασε ιδιαίτερα στις τεχνικές δυσχέρειες καθώς και στη σύνθετη αξιοποίηση πολυάριθμων επιστημονικών κλάδων και τεχνικών με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν θέματα μεγάλης επιστημονικής και ιστορικής σημασίας. Ιδιαίτερα επεσήμανε ότι για την επίτευξη τού τεχνικού αυτού επιτεύγματος η επιστήμη χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την παραδοσιακή «διεπιστημονικότητα» (interdisciplinarity) και να μετακινηθεί προς την «υπερ-διεπιστημονικότητα» (transdisciplinarity), σε μια δηλ. προσέγγιση που αναδεικνύει τον ολιστικό χαρακτήρα τού συγκεκριμένου έργου με τη διεύρυνση των επιστημονικών ορίων τής θεολογίας, τής αρχαιολογίας, τής αρχιτεκτονικής, τής γεωλογίας, τής ιστορίας, τής χημείας, τής μηχανικής, τής τεχνολογίας και πολλών ακόμη επιστημών.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ευρήματα που ήρθαν στο φως αφού άνοιξε ο Πανάγιος Τάφος για πρώτη φορά μετά από πέντε αιώνες, καθώς και στο αδιάλειπτο ενδιαφέρον τής ομάδας ώστε όλο το έργο τής αποκατάστασης να μη διαταράξει τη δυνατότητα των προσκυνητών να έχουν πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο. Τόνισε ότι σήμερα, μετά την παράδοση τού έργου, η αειφορία και η ασφάλεια τού αποκατεστημένου Ιερού Κουβουκλίου είναι τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να διασφαλιστούν και προσέθεσε ότι ο Πανάγιος Τάφος μπορεί να έχει κλείσει αλλά η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις σχετικά με την ιστορία, τη διαμόρφωση και τη μορφολογία τού ταφικού συγκροτήματος.
Μετά την ολοκλήρωση τής ομιλίας τής κ. Μοροπούλου, ο Πρόεδρος τής Φ.Ε. επεσήμανε στους μαθητές ότι παρακολούθησαν ένα υπόδειγμα επιστημονικής διάλεξης, και ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς τον επιστημονικό λόγο τής παρουσίασης. Ευχαρίστησε την κ. Μοροπούλου και την προσκάλεσε να επαναλάβει την ξεχωριστή αυτή παρουσίαση στα Αρσάκεια Σχολεία τής Θεσσαλονίκης.