Εκτύπωση

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία) προκηρύσσει 15 υποτροφίες για μαθητές δημοσίων σχολείων οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυμνασίου και την Α΄ τάξη λυκείου.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα μαθήματα τής Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη.

Υποβολή αίτησης εδώ.

                                                                   Προκήρυξη υποτροφιών

Τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις αρχές και την παράδοσή τους, απευθύνονται στο σύνολο τής ελληνικής κοινωνίας. Επιθυμία τους είναι η παροχή τής δυνατότητας σε κάθε παιδί, που διακρίνεται από έφεση στα γράμματα και πόθο καλλιέργειας και μόρφωσης, να απολαύσει τα αγαθά τής Παιδείας που αυτά τα Σχολεία προσφέρουν. Παράλληλα στοχεύουν στην εμφύσηση τού πνεύματος τής αριστείας μέσα από την καλλιέργεια τής άμιλλας και στην παροχή κινήτρων για την εκδίπλωση των ενδοατομικών δυνατοτήτων τού νέου ανθρώπου.

Με αυτό το πνεύμα, το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αποφασίζει να προκηρύξει 15 υποτροφίες αριστείας για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου τού προσεχούς Σχολικού έτους 2019-2020, στα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές/-ήτριες τής ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου δημοσίων σχολείων και αφορούν σε πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα. Αυτή η απαλλαγή θα διατηρείται καθ΄ όλο το διάστημα των σπουδών, εφόσον έκαστος των ως άνω μαθητών/-τριών κάθε Σχολικό έτος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 18,5 και άνω και έχει εξαίρετο ήθος.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα μαθήματα τής Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν και σε προφορική συνέντευξη.

Η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου θα ανακοινωθεί μόνο στους γονείς του. Τα γραπτά των υποψηφίων θα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά και μόνο στην επιτροπή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των υποψηφίων δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε ένσταση, επανεξέταση ή αναθεώρηση, ενώ οι αποφάσεις τής επιτροπής αξιολόγησης είναι αμετάκλητες. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει χορηγηθείσα υποτροφία, εφόσον η συνεργασία τού υποτρόφου και των γονέων του με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία δεν κρίνεται ως άριστη.

Οι 15 υποτροφίες κατανέμονται ως εξής:

Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού: 5 υποτροφίες

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Α΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Β΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Αρσακείου Γενικού (Κλασικού) Λυκείου Ψυχικού


Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης: 4 υποτροφίες

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γενικού Λυκείου Εκάλης

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γενικού Λυκείου Εκάλης


Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: 2 υποτροφίες

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών

1 θέση για την Α΄ Λυκείου του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών


Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης: 2 υποτροφίες

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης


Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων: 2 υποτροφίες

Αναλυτικά:

1 θέση για την Α΄ Γυμνασίου τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων

1 θέση για την Α΄ Λυκείου τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό θέσεων υποτρόφων ανά σχολείο, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην εξέταση.

Η γραπτή εξεταστική δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 και ώρα 10π.μ. στα Αρσάκεια Σχολεία Αθηνών (Αρσάκη 1, Π. Ψυχικό), Πατρών (Πλατάνι Ρίου), Θεσσαλονίκης (Ελαιώνες Πυλαίας) και Ιωαννίνων (Λογγάδες Ιωαννίνων).

Η ημερομηνία τής συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Κοκκώνη 18, Π. Ψυχικό) για όλους τους επιτυχόντες τής γραπτής αξιολόγησης, θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μετά την ολοκλήρωση τής σχετικής διαδικασίας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά μέσω τής ιστοσελίδας https://ypotrofies.arsakeio.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε. στο τηλ. 210-67.55.555 (εσωτ. 120), κ. Άννα Αναστασοπούλου).