Εκτύπωση

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι η διαδικασία υποβολής της Αίτησης–Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο και όχι τον Μάρτιο, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.

Επισυνάπτονται η σχετική εγκύκλιος (πατήστε εδώ) μαζί με τις οδηγίες (πατήστε εδώ) και το έντυπο της αίτησης-δήλωσης (πατήστε εδώ). Κάθε υποψήφιος πρέπει να μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης. Επισυνάπτεται επίσης ο πίνακας των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων ανά ομάδες προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο (πατήστε εδώ). Η αίτηση-δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους (στο αρχείο Word) και να αποθηκευτεί με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του μαθητή. Στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί με email στη Γραμματεία του οικείου Λυκείου μέχρι τη Δευτέρα 30-11-2020 στις 10.00 το πρωί, ώστε να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Σε επόμενη φάση θα σταλούν οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου και οριστικής υποβολής των δηλωθέντων στοιχείων.

Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (πατήστε εδώ) για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις. Επισημαίνεται, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης (Κεφάλαιο 9ο , σελίδα 10), ότι οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οπότε, στην περίπτωση αυτή, υποβάλλουν και την Αίτηση-Δήλωση.