Με στόχο την εμπέδωση τής αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού γνώρισαν ένα έθιμο που συνδέεται με την ιστορία μιας αγγλόφωνης χώρας, τής Αμερικής.

Με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους κ. Α. Φιλιππή, Μ. Δασκαλάκη, Ε. Παπαδοπούλου και Μ. Παναγιώτου, αναζήτησαν, μελέτησαν και εκπόνησαν εργασίες που αναρτήθηκαν σε ταμπλό και συζήτησαν σχετικά με τη γιορτή των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day), στις 25 Νοεμβρίου 2010.

Εκτός από τα πολιτιστικά και τα ιστορικά στοιχεία, έμφαση δόθηκε σε αυτό που εκφράζει η ονομασία τής γιορτής, δηλ. την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για τα αγαθά τής γης.
Επιπλέον μαθητές τού τμήματος τής κ. Α. Φιλιππή αποστήθισαν και απήγγειλαν στην τάξη ένα ποίημα τού R.W. Emerson με τίτλο «Thanksgiving».